Aquest portal web només utilitza cookies pròpies amb finalitats tècniques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment.
No obstant això, podria contenir enllaços a llocs web amb polítiques de privacitat alienes a les de INGENIERÍA DE TRÁFICO S.L.que vostè podrà decidir si accepta o no quan accedeixi a ells. Més informació Acceptar
Peatones

Vianants i carril bici

INTRA té especialment en compte els usuaris més vulnerables de la via pública (vianants i ciclistes) en els estudis de mobilitat. Com a base d'una mobilitat sostenible, segura, equitativa i eficient no es pot oblidar que els desplaçaments no motoritzats representen la majoria dels desplaçaments realitzats en l’àmbit urbà.

Estudis de Vianants

Identifiquen i donen eines per desenvolupar, millorar i potenciar els itineraris de vianants que es donen en un àmbit territorial concret. Dintre dels àmbits urbans cal recuperar els espais de convivència, com una eina de millora de la cohesió social i aconseguir una ciutat més amable i sostenible per a tots els ciutadans.

Estudis de Vianants Estudis de Vianants

Estudis d’accessibilitat

La qualitat de l’espai públic incideix directament en la qualitat de vida dels ciutadans. Aquests plans analitzen i aporten solucions per a una mobilitat universal i equitativa en relació a l’accessibilitat a la via pública, edificis públics, sistemes de transport públic i als accessos als centres d’atracció.

Estudis d’accessibilitat Estudis d’accessibilitat

Camins escolars

Camins escolarsSón projectes participatius de ciutat, on es promou i facilita que l’alumnat disposi d’un accés segur i agradable d’anada i tornada de casa a l’escola, fomentant la mobilitat sostenible i segura amb mesures que milloren la seguretat i qualitat dels carrers i places dels entorns dels centres educatius.

Plans directors de la bicicleta

Plans directors de la bicicletaEls plans directors són eines fonamentals per integrar la bicicleta com a mitjà de transport sostenible dins el sistema de mobilitat de la ciutat. Aporten solucions d’itinerari, tipologia i acabats per tal de garantir la seguretat en els desplaçaments i la convivència amb la resta de modes de transport, especialment amb el vianant.

Projectes de carril bici

Projectes de carril biciProjectes constructius que especifiquen les obres necessàries per a l’execució del carril bici o via ciclable (definida prèviament en el pla director o de mobilitat), així com les respectives infraestructures implicades.