Aquest portal web només utilitza cookies pròpies amb finalitats tècniques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment.
No obstant això, podria contenir enllaços a llocs web amb polítiques de privacitat alienes a les de INGENIERÍA DE TRÁFICO S.L.que vostè podrà decidir si accepta o no quan accedeixi a ells. Més informació Acceptar
Consultores de movilidad

Mobilitat

INTRA planifica la mobilitat de la ciutat de forma integral, conjuntament amb tots els agents implicats i tenint en compte els diferents mitjans de transport, privat i col·lectiu, el desplaçament a peu, l'ús de la bicicleta i l'aparcament, així com també els seus impactes mediambientals.

Plans directors de Mobilitat

Movilidad Són els instruments que garanteixen el desenvolupament coordinat de les estratègies de gestió de la mobilitat en un àmbit regional. Propugnen un model de mobilitat sostenible, amb un caràcter transversal que integri les diferents disciplines que actuen sobre la mobilitat, amb l’objectiu de garantir l’accessibilitat bàsica a totes les persones i que col·labori en el principi de facilitar la igualtat d’oportunitats a tots els ciutadans.

Plans de Mobilitat Urbana

MovilidadÉs una eina de primer ordre per millorar la qualitat de vida de les nostres ciutats; imprescindible per poder planificar un territori amb qualitat, ja no només des del punt de vista de la mobilitat, sinó també des del punt de vista ambiental, urbanístic, social i econòmic. Els PMU són una eina d’importància cabdal per a les administracions locals en la planificació integrada de les diferents xarxes que conformen el sistema de transport.

Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada

Davant noves implantacions singulars o modificacions de planejament, el decret 344/2006 exigeix la presentació d’un EAMG. Aquests s’encarreguen d’avaluar les noves demandes generades i avaluen l’impacte que tindran sobre cada una de les xarxes de mobilitat (vehicles, transport públics, vianants i bicicletes), des del punt de vista de la seva connexió i la seva capacitat d’absorció.

Movilidad Mobilidad

Estudis d’impacte viari

Estudis d’impacte viariAvaluen l’efecte que es produeix en el trànsit de vehicles degut a modificacions en la infraestructura viària o a augments en la demanda.

Plans de Desplaçaments d’Empresa

Els Plans de Desplaçament d’Empresa - PDE són una eina de gestió per fer més sostenible i segura la mobilitat dels treballadors i visitants. Segons el Decret 152/2007 per la millora de la qualitat de l’aire a la Zona de Protecció Especial, els centres de treball amb més de 500 treballadors propis o externs (200 per a centres del sector públic) han de disposar d’un PDE. Els PDE s'elaboren mitjançant un procés metodològic que consta de diagnosi de la mobilitat, propostes d'actuació, programa implantació i seguiment del Pla. Els objectius principals són: donar un impuls a la mobilitat sostenible, l'estalvi del consum energètic, l'increment de la seguretat viària i l'increment de la productivitat i la competitivitat.

PlaEmpresa PlaEmpresa