Aquest portal web només utilitza cookies pròpies amb finalitats tècniques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment.
No obstant això, podria contenir enllaços a llocs web amb polítiques de privacitat alienes a les de INGENIERÍA DE TRÁFICO S.L.que vostè podrà decidir si accepta o no quan accedeixi a ells. Més informació Acceptar
Consultores de movilidad

Eines

INTRA utilitza un ampli ventall d’eines per avaluar els efectes de les intervencions proposades en els projectes i estudis abans de la seva aplicació.

Macrosimulació

MicrosimulaciónEl model macro reprodueix la mobilitat dels vehicles a nivell local o regional, amb l’objectiu d’analitzar la sensibilitat front a possibles actuacions sobre la xarxa viària (ampliació de carrils, nova variant), sobre modificacions de les condicions de la demanda (noves implantacions, previsions de creixement) o de paràmetres d’elecció de ruta (peatges, característiques socioeconòmiques). El software utilitzat per les macrosimulacions és TransCAD.

Microsimulació

La microsimulació mostra en detall aspectes que incideixen en la mobilitat, com ara el trànsit motoritzat que circula per una intersecció. I permet avaluar l'efectivitat d’una nova configuració viària en un tram concret o intersecció, ajudant a prendre decisions en base aquests resultats. El software utilitzat per les microsimulacions és AIMSUM.

Microsimulación Microsimulación

AutoTURN

INTRA és distribuïdor oficial d'AutoTURN a Catalunya. Aquest programa simula el gir de vehicles i analitza les àrees ocupades. Les simulacions realitzades permeten avaluar i analitzar les maniobres dels vehicles per projectes com interseccions, rotondes, terminals d’autobusos, aparcaments o qualsevol obra dins o fora de la via pública que impliqui maniobrilitat, espai lliure i accessos.

Lena

Programa informàtic pel disseny de senyals de trànsit, tant urbanes com interurbanes, d’acord amb la normativa vigent. La correcta configuració i ubicació de les senyals minimitza la indecisió dels conductors aconseguint una major seguretat en la maniobra i redueix el risc d’accident de trànsit.